Blog Single

18 Ağu

Avrupa Birliği için Örnek: “Ahmet Uluçay BİLSEM”

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen “Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı Projesi”nde Türkiye’de yer alan 10 kurumdan biri olarak Ahmet Uluçay BİLSEM tarafından yürütülen proje Avrupa Komisyonunun internet sitesinde Avrupa’daki diğer okul ve kurumlara örnek olması açısından yer almaktadır.
 
“Free to Speak, Safe to Learn – Democratic Schools for All”- Herkes için Demokratik Okullar, Avrupa’nın her yerindeki okullar için bir Avrupa Konseyi projesidir. Projenin temel amacı, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki okulların yaşam ve kültürlerinde demokratik değerlere ve ilkelere bağlılığı vurgulamaktır. Avrupa Konseyi, ilk kez her vatandaşın demokratik bir toplumda aktif olmak için ihtiyaç duyduğu temel değerleri, becerileri, tutumları ve eleştirel bilgi ve anlayışı ortaya koyan “Demokratik Kültür için Referans Yeterlilik Çerçevesini” geliştirmiştir. Demokratik kültür ve aktif vatandaşlık için çalışmalar yapılan okullar Demokratik Okullar Ağında yer almaktadır.
Ahmet Uluçay BİLSEM bünyesinde “Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı Projesi” kapsamında yürütülen demokratik ve kapsayıcı çalışmalar diğer Avrupa ülke okullarına örnek teşkil etmesi için Avrupa Konseyi internet sitesinde yer almaktadır.
 
Belirtilen internet sitesine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz…
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/schools-projects/-/asset_publisher/dZRUa7QGhBDw/content/ahmet-ulucay-bilim-ve-sanat-merkezi?inheritRedirect=false

 

(Visited 93 times, 1 visits today)

Related Posts