DİJİTAL VATANDAŞLIK EĞİTİMİNİ DESTEKLEYENLER AĞI

4
Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg şehrinde gerçekleştirilen birinci çalışma toplantısına ülkemiz dâhil 22 ülkeden temsilci katılmıştır.Üyeler gruplara ayrılarak farklı konu başlıklarında tartışma- beyin fırtınası yöntemiyle DCE’nin uluslararası ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması konusuna odaklanmışlardır.
Bu aşamada belirlenen ve üzerinde çalışılan konu başlıkları; 
  • DCE kapsamında öğretmen eğitimleri,
  • DCE’nin eğitim müfredatına dahil edilmesi,
  • DCE’nin tanıtılmasına dönük ulusal ve uluslararası düzeyde kampanya çalışmaları,
  • DCE’nin e-Twinning / Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) gibi projelerle desteklenmesi,
  • DCE Kaynaklarının tercümesi,
  • DCE’nin okullarda uygulanması,
olmuştur.
Toplantının son bölümünde ise katılımcılardan, Kasım 2019 – Mayıs 2020 dönemi ile 2020-2021 yılları için ülkelerinde DCE eğitiminin yaygınlaştırılması ile ilgili aktivitelerin belirlenip bir plana bağlanması ve ülkelerimizden 10 okulu pilot okul seçip yaygınlaştırma ile ilgili planların, 25 Kasım 2019 tarihine kadar Avrupa Konseyine bildirilmesini talep etmişlerdir.
 Bu kapsamda Türkiye genelinde ulusal ve uluslararası çalışmalara yüksek oranda katılım sağlayan yabancı dil yeterliliği olan çalışma ekibi kurabilecek on ilimizden proje okullarımızla yaygınlaştırma çalışmalarına başlandı. Bu okullar DCE ile ilgili Avrupa Konseyinin belirlediği 10 etki alanından birini belirleyip yaygınlaştırma çalışmalarını planladılar. Pilot okullarımız Ocak-Nisan ayları arasında seçtikleri etki alanı ile ilgili yapacakları faaliyetleri planladılar ve bunların tamamı Avrupa Konseyine gönderildi. Mart ayı sonuna kadar okullarımızın gerçekleştirmiş oldukları faaliyet ve aktiviteler( video, toplantı, afiş çalışmaları, okul kanalı, yerel medyada çıkan haberler vb.) Avrupa Konseyine gönderildi ve Konseyin raporlarında örnek okul çalışmaları arasında gösterildi.
Pilot okullarımızda 2019 Kasım ayından beri DCE yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarımız Konsey tarafından örnek çalışmalar olarak gösterilmektedir. İllerimizden pilot okul olmak isteyen okullarımız mail adresimizden bize ulaşabilirler.
(Visited 680 times, 1 visits today)