Aktif katılım vatandaşların, bir yandan yaşadıkları demokratik kültürlere aktif ve pozitif bir biçimde katılırken, diğer yandan sorumluluk gerektiren kararlar verebilmek için, dahil oldukları dijital ortamlarda etkileşime girdiklerinde, tam olarak farkında olmaları gereken yetkinliklerle ilgilidir.

 

 

 

 

Hak ve sorumluluklar,vatandaşların fiziksel dünyada yararlandıkları hak ve sorumluluklardır. Çevrim içi dünyadaki dijital vatandaşların da belirli hak ve sorumlulukları vardır. Dijital vatandaşlar özel yaşam, güvenlik, erişim, topluma dahil edilme, ifade ve diğer haklara sahiptirler. Ancak bu haklarla birlikte, herkes için emniyetli ve sorumlu bir dijital ortam sağlanabilmesi için,  etik değerler ve empati ve diğerleri gibi belirli bazı sorumlulukların üstlenilmesi de söz konusudur.

 

 

 

Özel yaşam ve güvenlik iki farklı kavramı içerir: özel yaşam esas olarak, bireyin kendisinin ve diğerlerinin çevrim içi bilgilerinin kişisel olarak korunmasıyken, güvenlik daha ziyade, bireyin çevrim içi faaliyetlerinin ve davranışlarının farkında olmasıyla ilgilidir. Özel yaşam ve güvenlik, tehlikeli veya tatsız durum durumlarla baş etmek veya bunları önlemek üzere, (navigasyon filtrelerinin, parolaların, anti-virüs ve güvenlik duvarı yazılımı kullanımı dahil olmak üzere) bilgi yönetimi ve çevrim içi güvenlik sorunlarıyla ilgili yetkinlikleri içerir. 

 

 

 

 

Tüketici farkındalığı, İnternet ortamının, sosyal medya ve diğer sosyal alanlar gibi geniş boyutlarıyla birlikte, çoğu kez dijital vatandaş olmanın aynı zamanda bir tüketici olma anlamına da geldiği bir ortam olmasıyla ilgilidir. Çevrim içi alanların ticari gerçekliğinin yaratacağı sonuçları anlamak, bireylerin dijital vatandaşlar olarak özerkliklerini muhafaza edebilmeleri için baş etmeleri gereken yetkinliklerden biridir. 

(Visited 277 times, 1 visits today)