PİLOT OKULLARIMIZ

 • Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır.
 • 2017-2018 eğitim – öğretim döneminde ilk kez eğitim-öğretime başlamıştır.
 • Okulumuz yeni bir okul olmakla birlikte etkin, canlı bir yapıya sahiptir. Dinamik bir eğitim kadrosu bulunmaktadır.
 • 0kulumuz iki katlı olup ayrıca bodrum katıyla beraber kullanılabilir üç katı

mevcuttur.

 • Okulumuzda yedi derslik, bir Robotik Kodlama Atölyesi, bir Müzik ve Drama

Atölyesi, bir Sanat Atölyesi, bir Spor ve Hareket Atölyesi, bir kütüphane bulunmaktadır.

 • Okulumuzda 15 öğretmen görev yapmakta ve 222 öğrenci eğitim görmektedir.
 • Okulumuz öğretmenleri web 2.0 araçları kullanımı, robotik, stem ve kodlama eğitimi konusunda deneyimlidir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz farklı konularda eTwinning projeleri yürütmüş, bu projeler ile Avrupa ve Ulusal Kalite etiketi ile ödüllendirilmişlerdir. Okulumuzun Erasmus projeleri konusunda deneyimli ve Rybakov Preschool Award ödülüne sahip personelleri bulunmaktadır.
 • 11.2022 tarihi itibariyle Avrupa Konseyi Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı Projesi pilot okulu olmuştur.

Okulumuz Antalya’da Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Antalya’nın proje okullarından birisidir. 14-18 yaş aralığında 750 öğrencimiz ve 50 öğretmenimiz bulunmaktadır.

 Derslerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerimiz var. Ayrıca Antalya ve Türkiye’deki müsabakalara katılan basketbol, ​​futbol, ​​yüzme, satranç ve 3D kodlama takımlarımız bulunmaktadır. 

Okulumuz proje tabanlı, öğrenci merkezli, teknoloji destekli yaparak-yaşayarak öğrenmeye önem vermektedir.

Okulumuzda Erasmus, eTwinning gibi birçok AB projesi yürütülmektedir. Belçika’daki eTwinning Merkezi Destek Servisi rehberliğinde yürütülen “Monitoring eTwinning Schools” çalışmasında Avrupa’daki 6 okul arasında ülkemizi temsil ettik. 

“WEB 2.0 EDUCATION TECHNOLOGIES” adlı proje ile AB Komisyonu tarafından “2021 Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü” verildi.

Web sitesi:

https://web2educationtechnologies.weebly.com/

Okul Web sitesi:

http://dital.meb.k12.tr/

Cumhuriyet İlkokulu Balıkesir ili Bandırma ilçesi merkezinde bulunmaktadır. Okulumuz, 1983 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Okulumuz 2 bloktan oluşmakta  olup 50 derslik, 1 Z kütüphanesi,1 akıl oyunları sınıfı,1 çok amaçlı salonu bulunan ve ilçemizde en çok tercih edilen eğitim kurumudur. Okulumuzda 60 personel, 1250 öğrenci bulunmaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu ilkeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Okulumuz, öğrencilerimizin kişisel potansiyellerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan, yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, 21.yy becerilerinin kazanılmasını sağlayıcı çalışmalarla, risklerden koruyucu yöntemler uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. Okulumuzda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren eTwinning  faaliyetleri yürütülmekte olup Ulusal ve Avrupa Kalite etiketleriyle ödüllendirilmiştir. Ayrıca  okulumuz  2020 yılında eTwinning  school olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarihli yazısıyla  “Avrupa Konseyi Dijital Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler Ağı”na seçilmiştir.Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Türküye Ulusal Ajansı tarafından üç alanda Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır. Bu kapsamda İl Milli Eğitim müdürlüğümüzce objektif değerlendirmeyle akredite edilen kurumlar belirlenmiştir. Bu kapsamda okulumuz okul eğitim alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün  2022 yılı konsorsiyum üyeleri asil listesinde yer almıştır.

Mithatpaşa Ortaokulu  Giresun merkezde bulunmaktadır.20 derslik,1 konferans salonu,1 spor salonu,1 fen laboratuvarı,1 BT sınıfı ve 1 kütüphane bulunmaktadır. 34 öğretmen görev yapmakta ve 415 öğrenci öğrenim görmektedir.

Mithatpaşa Ortaokulu; Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda; bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, öğrencilerin bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, öğrencileri çağdaş olma bilincine ulaştırmak, öğrencilerin 21. Yüzyılın gereksinimlerine yanıt verebilecek beceriler kazandırmak için vardır.

Bu misyon doğrultusunda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren ulusal ve uluslararası eTwinning projeleri yürütülmektedir. Başarı ile yürütülen projeler ulusal ve uluslararası kalite etiketleri  ve okul levhaları ile ödüllendirilmektedir. Yine Mithatpaşa Ortaokulu Avrupa eTwinning Okulu  ünvanına sahip sayılı okullardandır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yürütülen “Digitraditional Games” eTwinning projesi Moldova’da eğitimde dijital yenilikçilik alanında 1. seçilmiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yürütülen projelerle İngilizce Öğretmeni Gülfidan AYDIN Azerbaycan Bakü’de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon Çift Taraflı İrtibat Seminerine katılmıştır.

Mithatpaşa Ortaokulu; Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarihli yazısıyla “Dijital Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler  Ağı”na pilot okul olarak seçilmiştir.Merkez  bünyesinde  Dijital  Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler  Ağı Koordinatörü  Gülfidan AYDIN öncülüğünde;

-Digital English  eTwinning  Projesi,

-Okul konferans salonunda dijital vatandaşlık hakkında okul öğrencilerine sunum,

-Dijital  Vatandaşlık  sloganları elektronik kitabı,

-Dijital Vatandaşlık videosu,

-Dijital Vatandaşlık e-güvenlik kuralları infografikleri,

etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 

Vizyon: Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimizi bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, kendini gerçekleştirmiş, milli değerlerimizi ve insanlığın ortak değerlerini sahiplenmiş bireyler yetiştirmek,kurumsal kimliği ve sunduğu hizmetlerle örnek alınan, akademik başarılarıyla tercih edilen öncü bir kurum olmaktır.

Misyon: Öğrencilerimizin zihninde, insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir öğretim anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak, evrensel ilkeleri gözeten, velilerimizle okulumuz arasında itimat ve itibarı esas kılan, birlikte çalışma ve paylaşmanın gücüne inanan yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmektir.

Başarılar: Her spor dalında başarılarımız ve takımlarımız vardır.Voleybol Kız,Voleybol Erkek,Basketbol Erkek,Fotbol Erkek,Futsal Erkek,Kros(Erkekler Türkiye 10.) Kız-Erkek , Bireysel bazda Yüzme(Genç Kızlar İstanbul Şampiyonu),boks,tekvando( Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu ),karete,Güreş(Grapling)(Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu)satranç,mangala,okçuluk başarılarımız vardır.

Sportif Etkinlikler: Her spor dalında başarılarımız ve takımlarımız vardır.Voleybol Kız,Voleybol Erkek,Basketbol Erkek,Fotbol Erkek,Futsal Erkek,Kros(Erkekler Türkiye 10.) Kız-Erkek , Bireysel bazda Yüzme(Genç Kızlar İstanbul Şampiyonu),boks,tekvando(Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu ),karete,Güreş(Grapling) (Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu)satranç,mangala,okçuluk başarılarımız vardır.

Bilimsel Etkinlikler: TÜBİTAK 4006 da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 30 Projemiz kabul edilmiştir.27 Kasım 2019 tarihinde okulumuzda sunumu yapılmıştır.2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 23 Projemiz kabul edilmiştir.Proje Sergisi 3-4 Aralık 2021 tarihinde okulumuzda yapılacaktır. Harezmi projesi uygulanmaktadır.E-Twinning Projesinde AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ almıştır. Pandemi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ‘’OKULUM TEMİZ BELGESİ´ verilmiştir. Erasmus+ Projesi başvurumuz yapılmıştır.

Proje Çalışmaları: Beyaz Bayrak projesinde ödül almıştır. Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında belge almıştır. Öğrenci Dostu Okul Projesi gereği belge almıştır. Tübitak 4006’da 23 Proje kabul edilmiştir. Harezmî Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Her Sınıfın Bir Yetimi Var Projesine katkı sağlamaktadır. Yurtdışı Proje Faaliyetleri: eTwinning Projesi kapsamında AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ almıştır. Erasmus+ Projesi hazırlanmış ortak arayışları devam etmektedir.

Yurtdışı Proje Faaliyetleri: eTwinning Projesi başvuruları vardır. Erasmus+ Projesi hazırlanmış ortak arayışları devam etmektedir.

 

Ataşehir İlkokulu, 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Yeni bir okul olan Ataşehir İlkokulu, dinamik yapısı ile kısa sürede bölgede tercih edilen bir kurum olmayı başarmıştır.

Okulumuzda iki eğitim öğretim yılı fiilen gerçekleşmiş, bu kısa sürede okulumuz 3 eTwinning projesi ile Avrupa kalite etiketine sahip olmuştur. Avrupa Konseyi Dijital Ağı Destekleyenler Projesi’ne,  Ocak 2022 itibari ile dahil olmuştur. Okulumuzda ayrıca Harezmi eğitim modeli uygulanmaktadır. “Harezmi okulu” levhasına sahip okulumuz, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleri ile diğer proje alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.

 • 1888 Yılında 5 yıllık “Mekteb-i İdadi” (Lise) olarak eğitim öğretime başlayan okulumuz 1890 yılında 7 yıllık idadi olmuştur. İkinci Meşrutiyetten sonra 1910 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Emrullah Efendi zamanında “Sultani” (lise) olmuştur.
 • İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş ise de Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim – öğretim hizmeti sunmuştur. Bu süre içinde Halit Ziya UŞAKLIGİL, Ahmet HAŞİM, Mahmut ESAT, Selim SIRRI, Mustafa RAHMİ, eski başbakanlardan Şükrü SARAÇOĞLU ve daha birçok değerli şahsiyet okulumuzda öğretmen olarak görev yapmıştır.
 • Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1922-1923 eğitim-öğretim yılında okulumuz lise olmuştur.
 • İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi adlarını alan okulumuz 1942 yılında “İzmir Atatürk Lisesi” adını almıştır.
 • Okula İsmini veren Mustafa Kemal Atatürk, 1925 ve 1932 yıllarında iki defa okulumuzu ziyaret etmiştir.
 • Son 4 yılda yükseköğretime yerleştirme oranı %84 olan okulumuz, yaklaşık 100 öğretmeniyle, hazırlık sınıfı dahil 1300 öğrenciye 200 kontenjanı olan pansiyonu ile 5 yıllık eğitim vermektedir.
 • Okulumuz, ulusal ve uluslararası projelerde önemli dereceleri olan öğrencilerimiz bilimsel ve sosyal etkinliklerde son derece faal olmalarıyla bilinmektedir.
 • 2021 yılı itibariyle Avrupa Konseyi Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı Projesi pilot okulu olmasıyla birlikte İzmir çapında etkinliklerde öncülük etmiştir.
 • Proje Koordinatörü Fatma Beyza Baş öncülüğünde;
  • Ebeveynlerin DCE Farkındalıkları Anket Araştırması
  • Avrupa Konseyi Ebeveyn ve Öğretmen Broşürleri Çevirileri
  • 6th İstanbul Bosphorus International Sybersecurity, Syberpolitics and Social Science Conference kapsamında 2022 yılında “Dijital Vatandaşlık Eğitiminde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin Etkisi Anket Araştırması” adında bildiri çalışması
  • İzmir çapında 8 ilçeden 10 okulun öğrencilerine yönelik farkındalık paneli
  • İzmir çapında 8 ilçeden 10 okulun öğrencileriyle birlikte “Kapsayıcı Toplum İnşasında İşitme Engellilerin Dijital Vatandaşlık Eğitimi” adlı forum
  • İtalya’da Türkiye’yi temsilen “Forum on the Present and Future of Citizenship and Human Rights Education in Europe” forumuna katılım
  • Strasbourg’da düzenlenen Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı Beşinci toplantısına katılım

gerçekleştirilmiştir.

Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi Kayseri Melikgazi ilçesinde bulunmaktadır. Merkezimiz 08.08.2022 tarih ve 54931830 sayılı makam onayı ile kurulmuş ve 12.12.2022 tarihinde eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Merkezimiz 22 öğretmen, 605 öğrenci, 11 atölye ve işlik, 2’şer fen, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, 1 BT sınıfı, 1 çok amaçlı salon ile eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

Vizyon

Özel Yetenekli öğrencilere kendi yeteneklerini geliştirecekleri, uluslararası standartlara sahip etkin, nitelikli ve referans bir merkez olmak.

Misyon

Hedef kitlemizdeki öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayıp, bilimsel düşünme ve estetik değerlere sahip, 21.YY. becerilerini kazanış, araştırmacı, sorgulayıcı, milli ve ahlaki değerlere benimsemiş, bilim ve sanatta lider bireyler 

Kadromuz alanlarında deneyimli, Erasmus, Tübitak,  projeleri yazmış ve bu projelerde aktif görevler almış, Teknofest deneyimleri olan yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlerden oluşmaktadır.

2019 yılında Kırıkkale’den pilot okul olarak Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı projesine katılan “Yenimahalle Şehit Ali Tonga M.T.A.L”, İngilizce öğretmeni Kübra ERSAN koordinatörlüğünde kurulan ekiple “Dijital Etik”, “Dijital Okuryazarlık” ve “Dijital Güvenlik” konularında çeşitli farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 2022 yılı itibariyle “Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi” nde görevine devam eden Kübra ERSAN; öğrenci, öğretmen, okul personeli ve velilerden oluşan yeni ekiple dijital vatandaşlık eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. Dijital vatandaşlık bilincinin oluşturulması, internetin güvenli kullanımı, dijital ayak izinin azaltılması, dijital okuryazarlığın disiplinler arası müfredatla bütünleşmesi ve medya okuryazarlığı konularında çalışmalar yapılmaktadır. 1995 yılında kurulan, 53 öğretmen ve 800 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Yıldırım Beyazıt Anadolu lisesi; akademik başarının yanı sıra sportif, sanatsal, ulusal ve uluslararası projelerle de şehrin önde gelen okullarından birisidir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile Koordinatörümüz M. Kemal PİŞKİNER ’in Kütahya Bilim ve Sanat Merkezinde görevine devam etmesiyle; Kütahya BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2022 tarihli yazısıyla “Dijital Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler Ağı”na seçilmiştir.

2008 yılında açılan Kütahya Bilsem, eğitim öğretim faaliyetlerini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak sürdürmektedir. Özel yetenekli bireylere hizmet veren Kütahya BİLSEM’de Ulusal Ajans başta olmak üzere, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi kurum ve kuruluşların yürüttüğü projeler ile Bakanlığımız bünyesinde yürütülen eTwinning, Digital Citizenship Education (Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı) vb. çalışmalar da başarıyla gerçekleştirilmiş ve halen gerçekleştirilmektedir.

Merkez bünyesinde Dijital Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler Ağı Koordinatörü Mustafa Kemal PİŞKİNER öncülüğünde;

 • Dijital Vatandaşlık Öğretmen Eğitimi
 • Dijital Hastalıklar konusunda lise öğrencileri bilgilendirme ve bilinç düzeyi araştırması gerçekleştirilmiştir.

Okulumuzun temeli 22 Mart 2006´da atılmıştır. Okulumuz, 2007 yılında sınavla öğrenci almaya başlamıştır. 20 derslikle 540 öğrenciye eğitim-öğretim imkânı sağlama kapasitesine sahiptir. Çağdaş donanımıyla eğitim-öğretim her türlü ihtiyacına cevap verebilecek okulumuz; hayırsever işadamı Sayın Eyüp AYGAR tarafından yaptırılmıştır.

Okulumuz son yıllarda yapılan proje çalışmaları ile çeşitli ulusal ve uluslararası ödüller almış, eTwinning Okulu ünvanını da kazanmış bir okuldur.

Okul web sitesi : https://eaal.meb.k12.tr/

Kurumda 40 öğretmen ve 3 idareci bulunmaktadır. Kurumda 764 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.

Kurumda Yürütülen Proje Faaliyetleri: Kurumda dört yıl önce projenin de katılımcılarından olan İngilizce öğretmeni Ayşe ATLI’nın önderliğinde eTwinning kulübü kurulmuş 4 yıldır faal olarak çalışan kulüp toplamda 23 farklı uluslararası proje yürütmüş; yürütülen projelerden 21 tanesi Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından Ulusal Kalite Etiketine layık görülmüştür. Son olarak ödül alan 21 projeden 18 tanesi Avrupa Merkezi Destek Servisi tarafından Avrupa Kalite Etiketi ödülü ile ödüllendirilmiştir. İki yıl önce hayata ilk defa geçirilen eTwinning Avrupa okulları projesinde okulumuz tüm Türkiye’deki okullar arasından seçilen başarılı 234 okul arasına girerek aday gösterilmiştir. Sonuçları Nisan 2018 açıklanmış ve kurum Avrupa okulu seçilerek Avrupa’da tanınırlığı arttırmış, yürütülen projelerin çarpan etkisini arttırmıştır. Tüm bu başarı çalışmalar için proje irtibat kişisi İngilizce öğretmeni Mustafa ATLI ve katılımcı Ayşe ATLI kurumu, ilçeyi hatta Manisa ilini temsilen Yenilik Teknolojileri Genel Müdürlüğün 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği 7.,8.,9.,10., Antalya eTwinning Çalıştayına davet edilerek kurumu Antalya’da başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Mustafa ATLI:Kendisi daha önce Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje ofisinde geçici görev ile çalıştığından ve eTwinning projelerinde yukarıda bahsi geçen başarılarından dolayı proje öncesi, sırası ve sonrasında kurumun kilit personeli olarak görev almıştır. Bahsi geçen
kişisinin tecrübesinden faydalanarak katılımcı personelin yurt dışı çıkış işlemleri ve faaliyet öncesi hazırlık eğitimleri konusunda tüm proje katılımcılarına destek maksimum düzeyde sağlanmıştır. Mustafa ATLI yürüttüğü projeler ile kurumunu eTwinning okulu etiketi kazandırmış, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi, Eğitimde dijital dönüşüm, E-güvenlik gibi konularda hizmetiçi eğitim almıştır. -Ayşe ATLI: Kurumda ilk defa eTwinning projeleri yürüttüğü için kurum Avrupa boyutunun gelişmesine destek olmuştur. Şimdiye kadar yürüttüğü projelerden Ulusal ve Avrupa kalite etiketi ödülleri almıştır. Ayrıca Antalya’da düzenlenen 7., 8., 9. ve 10. Ulusal e-Twinning çalıştayına katılarak kurumunu ulusal arenada tanıtmıştır. Eğitim faaliyeti kapsamında verilen Yabancı Dil (İngilizce) eğitimiyle hareketlilik faaliyetin katılımcılarının hareketlilik önce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Ayrıca proje öncesi sırası ve sonrasında kurs merkezi ve işbaşı gözlem kurumu ile yazışmalarda okul yönetimine yardımcı olmuştur. -Mustafa KARABULUT: Katılımcılardan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Mustafa KARABULUT daha önce çalıştığı kurumda Eramus+ proje hazırlama eğitimi almıştır. Kendisi Zafer Kalkınma ajansına hazırlayıp sunduğu “Kırkağaç Kendin Yap” atölyesi projesi sunmuş ve ajanstan 189.000 TL hibe almaya hak kazanmıştır

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1969-1970 öğretim yılında açılmıştır. 36 adet derslik, 1 adet Görsel Sanatlar Atölyesi, 1  adet Konferans Salonu, 1 adet çok amaçlı toplantı salonu,1 adet kütüphane, 1 adet yemekhane, 1 adet bilgisayar Laboratuarı, 1 adet fizik Laboratuarı ile 1 adet kimya-biyoloji Laboratuarı bulunmaktadır.Bununla birlikte, Bilişim Teknoloji Alanında 6 adet, Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanında 1 adet, Harita-Tapu-Kadastro Alanında 1 adet, Metal Teknolojileri Alanında 1 adet, İnşaat Teknolojileri Alanında 2 adet olmak üzere toplam 11 adet Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca Elektrik-Elektronik alanında 4 adet, Harita-Tapu-Kadastro alanında 1 adet, Metal Teknolojileri alanında 1 adet, Makine Teknolojileri alanında 2 adet, İnşaat Teknolojileri alanında 3 adet olmak üzere toplam 11 adet uygulama atölyeleri bulunmaktadır.

Erasmus Plus projeleri kapsamında öğrenci staj programları ve Personel hareketliliği gerçekleştirilmiştir.

Farklı branşlar ile eTwinning projeleri yürütülmektedir. Bu projeler ile Avrupa ve Ulusal Kalite etiketi ile ödüllendirilmiştir.

Robotik kodlama alanında projeler yürütülmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte “Yeni Nesil Teknoloji Metal İşleme Eğitim Laboratuvarı” isimli proje yürütülmektedir.

(Visited 7.114 times, 6 visits today)