Erişim ve dahil edicilik,dijital ortama erişimle ilgilidir ve farklı dijital dışlama biçimlerinin aşılmasıyla ilgili çok çeşitli yetkinliklerin yanı sıra, geleceğin vatandaşlarının her türlü azınlığa ve farklı görüşlere açık olan dijital ortamlara katılması için gerekli olan becerileri de içermektedir.

 

 

 

 

Öğrenme ve yaratıcılık,vatandaşların yaşam süreleri boyunca, dijital ortamlarda farklı bağlamlarda ve farklı araçlarla, farklı yaratıcılık biçimlerini geliştirip ifade etmelerine ilişkin öğrenme isteği ve tutumuyla ilgilidir. Öğrenme ve yaratıcılık, bir yandan vatandaşlar teknoloji zengini toplumların arz ettiği güçlüklere güvenle ve yaratıcı biçimlerde hazırlanırken, diğer yandan kişisel ve profesyonel yetkinliklerin geliştirilmesini içerir.

 

 

 

 

Medya ve bilgi okuryazarlığı yaratıcılığın, eleştirel düşünürler olarak, dijital medyada yorumlanması, anlaşılması ve ifade edilmesi yeteneğiyle ilgilidir. Medya ve bilgi okuryazarı olma, eğitimle ve çevremizle sürekli bir iletişimle geliştirilmesi gereken bir kavramdır. Örneğin bir veya daha fazla sayıda medyayı yalnızca “kullanabiliyor olma”nın veya bir şeyle ilgili olarak yalnızca “bilgilenme”nin ötesine geçmek çok önemlidir. Dijital vatandaş, bulunduğu topluma anlamlı ve etkili bir katılımın eleştirel düşünceye dayalı olduğuna bel bağlayan bir tutum içinde olmalıdır.

(Visited 264 times, 1 visits today)