Blog Single

08 Oca

Dijital Vatandaşlık İle İlgili TEKNOFEST Projesi

Giresun Mithatpaşa Ortaokulu’nda, Avrupa Konseyi Dijital Vatandaşlık Eğitimi çalışmaları kapsamında, Digi Citizens/Dijital Vatandaşlar Teknofest projesi kurulmuş, başvuru kabul edilmiş, eğitim teknolojileri alanında hakem değerlendirme aşamasında bulunmaktadır.

Bugün gençler, dijital teknolojilerin dönüştürdüğü, sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurmayı ve çok büyük miktarda bilgiye erişmeyi zahmetsizce sağlayan bir dünyada yaşıyor. Bu aşırı zengin bilgiyi anlamlandırmak ve etkin ve sorumlu bir şekilde dahil olmak, gençleri vatandaş olarak hazırlamaya, haklarını kullanmaya ve topluluk işlerine etkin bir şekilde katılmaya çalışan eğitimciler için bir dizi yeni zorluk teşkil etmektedir.
Proje kapsamında, bu zorlukların üstesinden gelmek için, çocukların ve gençleri dijital dünyada güvende olmalarını sağlayacak, onlara yol gösterecek ve güvenlik konularında çalışılacaktır.. Farkındalık oluşturmak için afiş ve posterler tasarlanacak, snapwords çalışmaları, diijital araçlarla hazırlanmış eğitsel oyun ve etkinlikler hazırlanacaktır. Avrupa Konseyi Dijital Vatandaşlık Eğitimi pilot okulu olarak çalışmalar hem İngilizce hem Türkçe yürütelecektir. Bu projeyle, öğrencilerin özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Web 2.0, Web 3.0 ve metaverse uygulamalarını tanıyıp aktif olarak kullanmalarının sağlanması, üreten, yaratıcı, eleştirel düşünen, girişimci bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Related Posts