Blog Single

21 Eyl

Türkiye’deki Okullarda İlk “Dijital Vatandaşlık” Kulübü


İzmir Dijital Vatandaşlık Proje Okulu olan İzmir Atatürk Lisesi, 2022-2023 eğitim – öğretim yılından itibaren Türkiye’de ilk kez Dijital Vatandaşlık adı altında kulüp faaliyetleri yürütecektir.
Dijital Vatandaşlık Kulübü olarak yıl boyunca gerek okulda gerekse il çapında bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, etik ve empati, erişim ve içerme, sağlık ve refah, e-varlık ve iletişim, aktif katılım, öğrenme ve yaratıcılık, medya ve bilgi okuryazarlığı, haklar ve sorumluluklar, gizlilik ve güvenlik konularında sergi, panel, çalıştay ve seminerler düzenlemeyi hedeflemektedir.
Hedef kitlesine sadece öğrencileri değil, aynı zamanda öğretmen ve velileri de almakta olup ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı planlamaktadır.


(Visited 109 times, 1 visits today)

Related Posts