Blog Single

13 Ara

Towards a Sustainable European Digital Citizenship: Building the “right to have rights”

Kırıkkale Yıldırım Beyazıt Anadolu lisesi Dijital Vatandaşlık Eğitimi projesi ekibi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Avrupa Konseyince belirlenen 10 etki alanı ile alakalı uluslararası çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları tüm Avrupa genelinde yaygınlaştırmak amacıyla, Towards a Sustainable European Digital Citizenship: Building the “right to have rights” isimli eTwinning projesini başlatmıştır. DCE Kırıkkale koordinatörü Kübra Ersan tarafından kurulan projeye Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya ülkelerinden partner okul öğrenci ve öğretmenleri eklenmiştir. Proje sonunda çevrimiçi ortamlarda hak ve sorumluluklarını bilen; gizlilik, güvenlik ve çevrimiçi etik konularında bilinçli; dijital araçları yalnızca güvenli kullanabilen değil aynı zamanda çevrimiçi platformlarda yaratıcı içerikler üretebilen, dijital vatandaş olma becerisini kazanmış bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, eTwinning projesinde yer alan öğrenci ve öğretmenlere Yıldırım Beyazıt Anadolu lisesinde seminer düzenlenmiş, DCE 10 etki alanı tanıtılmış, proje kapsamında ne tür aktiviteler yapılacağı tartışılmış, medya okuryazarlığı konusunda dijital ortamlarda yer alan reklamlardan örnekler izletilmiş ve öğrencilerin izlediklerini sorgulamaları, medya yoluyla algımızı şekillendiren subliminal mesajlar üzerinde fikir yürütmeleri sağlanmıştır.

Çalışmamız ile ilgili okul websitesinde yaptığımız haber linki:

https://kkybal.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzda-dijital-vatandaslik-egitimi_13520085.html

(Visited 162 times, 1 visits today)

Related Posts