Blog Single

11 May

DİJİTAL VATANDAŞLIK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Proje Okulu Şehit Seçkin Çil Anaokulu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği  Erasmus+ 2023 Okul Eğitim alanında ”Dijital Okulun Dijital Vatandaşları” adlı projesiyle konsorsiyum üyeliğine seçilmiştir. Türkiye’nin yanı sıra Estonya, Romanya  ve Slovenya gibi ülkelerinde bulunduğu projede ortaklar arası Dijital Vatandaşlık eğitimin okul öncesi eğitimde yaygınlaştırılmasına yönelik işbirlikli çalışmaları geçekleştirilmektedir. Çalışmalarında dijital vatandaşlığın okul öncesi alanda 10 etki alanı, günlük eğitim planlarıyla somut uygulamalara dönüştürülüp ve okul öncesi eğitim müfredatına entegre edilmiştir. Dijital vatandaşlığa ilişkin atölyeler düzenlenmiş ve  dijital vatandaşlığa yönelik eğitim desteği okul öncesi dönemdeki çocuklar için işlenmektedir.  Bunların yanı sıra öğrencilerin süreç içinde yaratıcı düşünme, araştırma yapabilme, özgün tasarımlar yapabilme, bilişim teknolojilerini etkili ve verimli kullanma, problem çözme, girişimcilik, iş birliği yapabilme gibi becerileri geliştirilmektedir Proje kapsamında ortaklara Yeğitek DCE Türkiye Koordinatörü Zeynep Beyza Karakoç  9 Mayıs 2023 tarihinde İngilizce ve Türkçe çevrim içi öğretmen eğitimi vermiştir.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Related Posts