Blog Single

05 Haz

DVE Pilot Anaokulundan Bildiri Sunumu

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, II.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi(AUEYK) düzenlenmistir.Şehit Seçkin Çil Anaokulu DVE Koordinatörü, ekibi ve danışman akademisyenleri Doç.Dr.Elif Buldu tarafından ” Okul Öncesindeki Çocuklara Uygulanan Teknoloji ve Dijital Vatandaşlık Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi” konulu bildiri 28 Mayıs günü Gazi Üniversitesinde düzenlenen kongrede sunuldu.Kongreye 150 okul ve akademisyen katılım sağlamıştır.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Related Posts